museum.jpg

לאורך המסלול בחניית המוזיאון מוצגות שבע "גלריות" המכילות יצירות אמנות מתוך אוסף הקבע של מוזיאון ישראל: הירוגליפים מצריים, כתבי יד עבריים עתיקים, טקסטורות ומרקמים, המגילות הגנוזות, אמנות אימפרסיוניסטית מן המאה ה19, מסיכות מכל העולם ואמנות אסיה.
 

הירוגליפים מצריים

הגלריה הראשונה מוקדשת למיסתורין והקסם של ההירוגליפים המצריים הקדומים, שהם הגרסה העתיקה של האימוג'י, לפני 5000 שנה :)
עבודת הוידאו מגדילה את הכתב והציורים,  ודרכם בוקע אור. הקומפוזיציה של מסכי הוידאו והגדלים השונים שנבחרו לכל אחד מהמסכים, מדגישים את הכוח של כל אחד מהפרטים המוצגים עליהם ונותנים לו במה משלו.

כתבי יד 

הגלריה השניה מוקדשת לכתבי יד עבריים עתיקים מעוטרים: כתבי קודש, כתובות, והגדות פסח.
מסכי הוידאו משנים את קנה המידה שבה אנחנו מכירים את הכתבים והדרך שבה אנחנו אוחזים בהם. כעת הם גדולים מאיתנו ואנחנו הקטנים, עומדים בשערי הכתבים הקדושים ורואים אותם באור חדש.

המדיה של מסכי וידאו מתקשרת פעמים רבות לשלטי חוצות ופרסום. כאן היא משמשת ככלי להוציא את יצירות האמנות הנדירות הללו מהארכיבים.

השמירה הקפדנית על כתבי היד המקוריים דורשת תנאים מיוחדים כדי לשמור עליהם מפגיעה. על גבי המסכים יוצאים הכתבים אל האור ומוצגים בגאווה, אפילו בגשם (:

 

טקסטורות 

הגלריה השלישית היא פסיפס של טקסטורות, צבעים ומרקמים מתוך המגוון העצום של אוספי המוזיאון.
המסכים הוקמו כעמודי תצוגה אשר עוטים על עצמם טקסטורות ומחליפים צבעים מרגע לרגע. על גבי חמשת עמודי המסכים משתלבות עבודות מכל רחבי העולם ויוצרות תמונת פסיפס חדשה וחד פעמית שאינה מחוייבת לסדר אלא מחברת בין תרבויות וזמנים.

המגילות הגנוזות

 

הגלריה הרביעית מוקדשת למגילות הגנוזות.
המגילות הגנוזות השמורות בהיכל הספר במוזיאון, מוקרנות על כיפת המבנה הייחודי. בתהליך העבודה על הפרוייקט, נבחרה מגילת ישעיהו ובה כיתוב העוסק באור. שורות אחדות מאותה המגילה נסרקו ברזולוציה גבוהה והועברו לייצור פנסים אשר מאירים דרך חיתוכן של האותיות.  הטקסטורה הנוצרת על גבי כיפת היכל הספר מעידה על תוכן המבנה ויוצרת מכתבי המגילה, עבודת אור.

 
פרטים נוספים על העבודות המוצגות

ציורי נוף

הגלריה החמישית מוקדשת לציורי נוף אימפרסיוניסטים מהמאה ה-19. חזית המוזיאון משמשת כמסך להקרנת העבודות. הטקסטורה המיוחדת של החזית מתאפיינת בפסים אופקיים לכל אורכה ואלו מעניקים לעבודות המוקרנות עליה, מרקם חדש. העבודות מוצגות באיטיות, מתמוססות ומתגלות מחדש על גבי החזית וצובעות עליה באור וצבע.

פסלים ומסכות 

הגלריה השישית מציגה מבחר של פסלים ומסכות מתרבויות שונות מכל העולם:
מסכי הוידאו הרבים, מרמזים על עושר העבודות שהגיע מכל רחבי העולם ומוצג יחד על במה משותפת. המסיכות המתחלפות זו אחר זו במקביל במסכים רבים, מייצגות את התרבויות הרבות מהן הגיעו, מבליחות ונעלמות.

 

אמנות אסיה

הגלריה השביעית והאחרונה מוקדשת ליופי והאסתטיקה של אמנות אסיה.

על גבי חזית המוזיאון המיוחדת מוקרנת הצצה לתרבויות העשירות של סין, יפן, הודו וההימלאיה.  רקע החזית מעניק טקסטורה המזכירה יריעת במבוק והעבודות העדינות המוקרנות עליה, מקבלות על גביה מימד חדש.